X

Badania operatorów

Badania psychologiczne dla operatorów wykonywane są przed uzyskaniem uprawnień. Badania wykonujemy dla wszystkich osób będących operatorami maszyn :

Podstawa prawna